വേനൽ തനിമ 2017 സമാപിച്ചു

venalthanima 2

കുവൈത്തിലെ പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക സംഘമായ തനിമ സ്‌കൂൾവിദ്യാർത്‌ഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ത്രിദിന ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു. ആയിഷ വാഫിയ ഐക്കൺ ഓഫ് ദ ക്യാമ്പ് ആയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

Ayish Wafi

venalthanima txt

venalthanima txt 2

venalthanima 1