കാനാ കുവൈത്ത് “നിങ്ങളെന്നെ കമ്യൂണിസ്റ്റാക്കി” നാടകം കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു

Kana

കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് നാടക അക്കാദമി കുവൈത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രമുഖ നാടകാചാര്യൻ തോപ്പിൽ ഭാസിയുടെ പ്രശസ്തമായ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി എന്ന നാടകം കേരളത്തിൽ മൂന്നു വ്യത്യസ്ഥ വേദികളിൽ ജോൺ മാസം 23,24 ,25 എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

.ഇത് സംബന്ധിച്ച് തോപ്പിൽ ഭാസിയുടെ സഹധർമ്മിണി അമ്മിണിയമ്മയും മകൻ തോപ്പിൽ സോമനുമായും ചർച്ച ചെയ്തതായും നാടകം കളിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചതായും കുവൈത്തിലെ കാന നാടക അക്കാദമിയുടെ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.കുവൈത്തിലെ പ്രമുഖ നാടക പ്രവർത്തകനും കലാശ്രീ ജേതാവും ആയ ബാബു ചാക്കോളയാണ് നാടകം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി എന്ന നാടകം ബാബു ചാക്കോളയുടെ സംവിധാനത്തിൽ മുൻപ് കുവൈത്തിലെ വേദികളിലും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.കൂടാതെ കേരള നാടക അക്കാദമിയുടെ ബാനറിൽ കഴിഞ്ഞ വര്ഷം തോപ്പിൽ ഭാസിയുടെ സ്മരണ നില നിർത്തി തോപ്പിൽ ഭാസി സ്മാരക നാടക മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി എന്ന നാടകത്തിന്റെ പൂജാ കർമ്മം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മംഗഫിൽ വെച്ച് നടന്നു.കുവൈത്തിലെ പ്രമുഖ നാടക പ്രവർത്തകർ പൂജാ കർമ്മത്തിനു സന്നിഹിതരായിരുന്നു.