‘വാദ്യകലാക്ഷേത്രം’-മേളാർച്ചന 2018

melarchana

പരമ്പരാഗത ക്ഷേത്രവാദ്യങ്ങളായ പഞ്ചാരിമേളം, പാണ്ടിമേളം, പഞ്ചവാദ്യം, ഇടയ്ക്ക എന്നിവ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനു 2012 ൽ കുവൈറ്റിൽ രൂപീകൃതമായ ‘വാദ്യകലാക്ഷേത്രം’ അതിന്റെ  മൂന്നാമത് അരങ്ങേറ്റം  മേളാർച്ചന 2018 എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഗുരു ശ്രീ ചേർത്തല ശ്രീനാഥിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ വാദ്യകലയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ പഞ്ചാരി മേളം അഭ്യസിച്ച 8 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അരങ്ങേറ്റം ഏപ്രിൽ 20 വൈകിട്ട് 5 മണി മുതൽ -അബ്ബാസിയ  ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു.

പ്രസ്തുത പരിപാടിയിൽ കുവൈറ്റിലെ 25 ൽ പരം മേളകലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്നു. കുവൈറ്റിൽ ആദ്യമായി ആണ് ഇത്രയും കലകന്മാരെ അണിനിരത്തി ഒരു മേളം അരങ്ങേറ്റം നടത്തുന്നത്. ഇതോടു അനുബന്ധിച്ചു പൊലിക നാടൻ പാട്ടു സംഘത്തിന്റെ ദൃശ്യകലാവിരുന്നും മറ്റൊരു ആകർഷണമാണ്കുവൈറ്റിലെ നിരവധി സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മേളാസ്വാദകരെയും സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.