കല (ആർട്ട്) കുവൈറ്റ് – സംഘടിപ്പിക്കുന്ന “നിറം 2018” ചിത്ര രചനാ മത്സരം നവമ്പർ 9 ന്

kala art

കുവൈറ്റിലെ പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ കല (ആർട്ട്) കുവൈറ്റ് ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യന് സ്കൂള് കുട്ടികള്ക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന “നിറം 2018” ചിത്ര രചനാ മത്സരം നവമ്പർ 9 ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഖൈത്താനിലെ ഇന്ത്യന് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കൂളില് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടുമണിക്ക് ആരംഭിക്കും.

ശിശുദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി, പ്രഥമ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവിന്റെ 129-ആം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് കല (ആർട്ട്) കുവൈറ്റ് കുട്ടികൾക്കായി പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2005 മുതല് “നിറം” എന്ന നാമകരണത്തില് വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ 14-ആം വാർഷികമാണ് ഈ വർഷം നടക്കുന്നത്.

 

ഡ്രോയിംഗിലും പെയിന്റിംഗിലുമായി നാല് ഗ്രൂപ്പുകളിലായിരിക്കും മത്സരം നടത്തുക.

ഗ്രൂപ്പ് എ – എല് കെ ജി മുതല് ഒന്നാം ക്ലാസ് വരെ,

ഗ്രൂപ്പ് ബി – രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതല് നാല് വരെ.

ഗ്രൂപ്പ് സി – അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതല് എട്ടു വരെ,

ഗ്രൂപ്പ് ഡി – ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മുതല് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ.

ആദ്യത്തെ രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക് ക്രയോണ്സും ഗ്രൂപ്പ് സി, ഡി എന്നിവർക്ക് വാട്ടര് കളറുകളും ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് മത്സരാര്ത്ഥികള് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ഡ്രോയിംഗ് ഷീറ്റ് സംഘാടകർ നല്കും.

ചിത്രരചന കൂടാതെ, ഏഴാം ക്ലാസ് മുതല് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികള്ക്കായി ക്ലേ സ്കൾപ്ചർ മത്സരവും, രക്ഷിതാക്കള്ക്കും സന്ദര്ശകര്ക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന ഓപ്പൺ ക്യാൻവാസ് പെയിന്റിംഗും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺ ക്യാൻവാസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവര്ക്കും സമ്മാനം നേടാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ഒന്നാം സമ്മാനം നേടുന്നവർക്ക് സ്വർണ നാണയം സമ്മാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും മൂന്നും സമ്മാനങ്ങൾക്കുപുറമെ 50 പേർക്ക് മെറിറ്റ് പ്രൈസും 10 ശതമാനം പേർക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനവും നൽകുന്നതാണ്.

ഓൺലൈൻ റെജിസ്ട്രേഷൻ നവംബർ 6-ആം തിയ്യതിവരെ www.kalakuwait.net എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓൺസ്പോട്ട് രെജിസ്ട്രേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് kalakuwait@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴിയും കൂടാതെ 99489078, 97959072, 97219833, 97219439, 67042514 എന്നീ നമ്പറുകൾ വഴിയും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.